neděle 1. května 2016

Májové doteky lásky"Vždyť Ty jsi mé světlo, Ty jsi mé jitro, mé mládí, má záře.
A ztrácíš-li se v tmách, je uvadání, a co je uvadání
jiného než stáří.
A Tvým kouzelným slovem všechno se vrací, oživuje a přímí."
 
 Růžena Svobodová v dopise F. X. Šaldovi
 
"Tys Slunce, moje Slunce, jediné slavné Slunce.
A není jiného vedle něho. Není nic mimo ně než tma.
Není ničeho mimo Tebe, není přátelství, není víry."
 
F. X. Šalda v dopise Růženě Svobodové 
 
 "...že Vás miluji! Tak vroucně miluji, jakž nikdo na světě ještě
nemiloval!
Neboť odvrácen od světa, jakož já jsem, jedině k Vám hledím,
jedině Vás milovati mohu!.."
 
 
K. H. Mácha v dopise neznámé dívce

"Lilly, Lillinko, Lilly, lásko, rozkoši, štěstí, nirváno, slibe.
Kromě těch polibků na Tvá ústa, kterými bych chtěl vyplnit a naplniti
všechen lidský i vesmírný čas, líbám Tě něžně mezi Tvé rty
za dnešní Tvůj dopis, který mě tak balzámově hladí
a tak sladce zahambuje. Jak jsem Ti blízko!"
 
 
Vítězslav Nezval v dopise Lilly Hodáčové

1 komentář: